ALGEMENE VOORWAARDEN NAUTIKARIS

Op onze offertes en de overeenkomsten die wij sluiten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, waarvan een exemplaar aan de offerte is gehecht en welke tevens op uw verzoek kosteloos aan u worden toegezonden.

Klik op de onderstaande link om onze Algemene Leveringsvoorwaarden te bekijken.

ALGEMENE VOORWAARDEN NAUTIKARIS